אודות

MA במדיניות ציבורית עם התמחות בשיטות כמותניות, כולל כתיבת תיזה (ציון 93) – אוניברסית תל אביב

BA בסיציולוגיה ומדעי המדינה – אוניברסיטת בר-אילן